Jdi na obsah Jdi na menu
 


kroj z Přízřenic

Přízřenice patří do dnešní městské části Brno-Jih, dříve do německého jazykového ostrova, kam mimo jiné spadaly i Černovice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov, Modřice, Moravany a Želešice. Tato oblast byla značně poznamenána odsunem německých obyvatel po 2. sv. v. Tradice folklóru zde tedy byla zákonitě a dlouhodobě zpřetrhána, vzhledem k tomu, že většina místních obyvatel musela opustit svůj domov. Poslední hody s tradičními zvyky dané oblasti proběhly v 70. letech. Počátkem devadesátých let, konkrétně v roce 1991 a 1992 se pokusil obnovit hody Jaromír Ryšavý, syn posledního hlavního stárka ze 70. let. Tyto hody probíhaly v nepůvodních zejména slováckých krojích, protože v Přízřenicích se nedochoval jediný kousek tradičního lidového oděvu. Pro obnovení bylo tedy potřeba značného bádání, návštěvy původních obyvatel a odhodlání.

Až v druhé polovině roku 2017 se místní rodina Janských zasadila o rekonstrukci místních Přízřenických krojů ve spolupráci s městkou částí Brno-Jih. Hlavním motivátorem byl tehdejší starosta pan Zdeněk Rotrekl, který se následné obnovy hodů bohužel nedožil. Zásadním rozhodnutím pro spuštění celého projektu obnovy bylo přijmutí hostování Poleskavského plesu roku 2018. Samotnou obnovu kroje provedla paní Hana Vyšinská ve spolupráci s panem Liborem Jánem. Podle dobových materiálů byly obnoveny kroje pro čtyři páry z meziválečného období.

Přízřenické hody byly obnoveny ještě téhož roku, tedy v roce 2018. Velkou zásluhu nese rodina Janských a dále pak Viktorie Chomaničová z Modřic, která měla celý chod hodů na starosti. Prvním hlavním párem se tak automaticky stali Viktorie Chomaničová a Vojtěch Janský. Při těchto obnovených hodech byly k vidění čtyři obnovené páry krojů a čtyři páry byly doloženy hanáckými kroji.

Pan Vítězslav Janský měl možnost v roce 2017 navštívit pozůstalé odsunutých Němců v Dornstadt. Při této návštěvě dostal darem dva dámské kroje, ze šedesátých let, které si prošly postupným nepřerušeným vývojem. Tento kroj byl využit první rok obnovených hodů pro sklepnici.

V roce 2019 vznikl spolek, pro zjednodušení formálních záležitostí chodu hodů, tedy Přízřenická chasa, z.s. Výhledově by chasa chtěla nechat vyhotovit další kroje, aby nemuselo docházet k dokládání krojů z jiné folklorní oblasti.

Zdroj: V.Chomaničová

 

Fotografie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář